Bài đăng

Mã QR, tổ trưởng dùng khi cần lúc đi họp chuyên môn ở Sở.

Hình ảnh
Quý thầy cô   Tổ trưởng chọn nút "Đọc Thêm" ở góc phía  bên dưới để thấy đầy đủ hình.

------------------------------------------------------------------------------------ [mã QR của Hiệu trưởng]

----------------------------------------------------------------------------------SBD CHO KTTT HK2_20182019

Bạn chọn xem tại đây. (Chú ý: ngày kiểm tra tập trung_23.2.2019)

KET QUA TONG HOP HK1 NH 20182019

Bạn chọn ở đây!

TKB HK2. (áp dụng 7.1.2009)

TIN HỌC VĂN PHÒNG 2017 - 2018

KẾ HOẠCH NGOẠI Môn Tin Khối 10,11.