Bài đăng

Bộ GD cần thống kê dữ liệu toàn ngành, GVCN Chọn giúp các trường hợp HS có khuyết tật hoặc diện chính sách của lớp mình. Cảm ơn Thầy/ Cô.

K10

K11

K12

( GVCN tải file của lớp, chọn diện khyết tật, hoặc diện chính sách có miễn học phí của học sinh (nếu có), và mail lại giúp  Hòa. Hạn 21/11/2018. )

SẢN PHẨM NGOẠI KHÓA ĐÀ LẠT, KHỒI 12, 2018

TIN HỌC VĂN PHÒNG 2017 - 2018

KẾ HOẠCH NGOẠI Môn Tin Khối 10,11.

HƯỚNG DẪN TẠO PHIM TRÌNH CHIẾU (DÙNG CHO NGOẠI KHÓA)

Quản Lý Vi Phạm

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP QUỐC GIA 2017