Bài đăng

Mã QR, tổ trưởng dùng khi cần lúc đi họp chuyên môn ở Sở.

Hình ảnh
Quý thầy cô   Tổ trưởng chọn nút "Đọc Thêm" ở góc phía  bên dưới để thấy đầy đủ hình.

------------------------------------------------------------------------------------ [mã QR của Hiệu trưởng]

----------------------------------------------------------------------------------

[mã QR Phó Hiệu Trưởng]